Zaloguj się, aby rozpocząć rejestrację
 
Nie masz konta Starlife?

Wyrażam zgodę na przetwarzania przez STARLIFE PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych zgodnie z REGULAMINEM SERWISU INTERNETOWEGO BILETYSTARLIFE.PL.
STARLIFE PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 13e informuje zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia (tel. nr +48724200008, mail:biuro@starlife.pl).

Wyrażam zgodę na przetwarzania przez STARLIFE PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych lub promocyjnych organizowanych przez STARLIFE PL Sp. z o.o. oraz STARLIFE s.r.o. z siedzibą w Hostivicach, Republika Czeska.
STARLIFE PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 13e informuje zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych Ma Pan/Pani możliwość dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia (tel. nr +48724200008, mail:biuro@starlife.pl).

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez STARLIFE PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz STARLIFE s.r.o. z siedzibą w Hostivicach, Republika Czeska na mój adres e-mail - zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz telefonicznie – jak określono w Prawie Telekomunikacyjnym, ustawie z 16.07.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243). Ma Pan/Pani możliwość dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.